True

Ilka disinfectant håndspritgel (denatured with Bitrix) (1)

ID: 462
Views
252 Total Views
0 Members Views
252 Public Views
Share on Social Networks
Share Link
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Please login to share this document by email.

Embed in your website
Select page to start with

1. Central Enhed for Infektionshygiejne, 24 . marts 2020 ILKA desinficerende håndspritgel (denatureret med Bitrix ) Firmaet ILKA ApS har bedt CEI om en vurdering af produktet ILKA desinficerende håndspritgel . ILKA desinficerende håndspritgel er et alkoholbaseret desinfektionsmiddel i gelform , som ifølge producenten kan anvendes til hånddesinfektion. Aktivstoffet i produktet er primært denatureret ethanol. Det totale alkoholindhold er ca. 70 (% v/v) denatureret alkohol. Produktet er denatureret med Denatonium Benzoate (Bitrix). Produktet er tilsat hudplejemiddel. Konklusion CEI konkludere r , at ILKA desinficerende håndspritgel opfylder kravene beskrevet i Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for Desinfe ktion i Sundhedssektoren og Nationale Infektionshygi ejniske Retningslinjer (NIR) om H åndhygiejne med hensyn til antimikrobiel effekt og ind hold af alkohol. CEI finder produktet ILKA desinficerende håndspritgel egnet til hånddesinfektion i sundhedssektoren . Det skal pointeres, at hånddesinfektionsmidler baseret på gel, i lighed med andre former for hånddesinfektionsmidler, skal anvendes i en sådan mængde, at man opnår en indgnidningstid på de anbefalede 30 sek. Da produktet er Denatonium Benzoate (Bitrix) , som er et meget bittersmagende stof, kan produktet ikke anvendes til hånddesinfektion ved håndtering af mad samt ved amning og pleje af små børn.

D-S ios app

To install this Web App in your iPhone/iPad press D-S ios app and then Add to Home Screen.