True

M07716_Clip_SGD_User_Manual_Oct17_Issue_1.Dansk

ID: 388
Views
136 Total Views
0 Members Views
136 Public Views
Share on Social Networks
Share Link
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Please login to share this document by email.

Embed in your website
Select page to start with

30. Kontakt / www.crowcon.com /• customersupport@crowcon.com / 44 (0) 1235 til 557.711

24. 25 Clip SGD Figur 6 dockingstation Log Figur 7 Clip SGD Hændelseslogfil

10. 11 Clip SGD 4. Hændelseslogfil De sidste 30 hændelser gemmes på en enhed. Når 30 hændelser er gemt, bliver loghændelser fjernes automatisk i den rækkefølge starter ved event 1. De lagrede loghændelser kan downloades ved hjælp af IR-Link eller dockingstationen (ses i bilag 1 og 2). Hver alarm hændelse registrerer følgende: • Alarmtype (1. eller 2.) • koncentration alarm i ppm eller% • Peak koncentration Hændelseslog

1. Brugermanual M07716 Issue 1 oktober 2017 Clip SGD Bærbar enkelt Gas Detektor

25. 26 Clip SGD bilag 2 Brugervejledning IR Link Brug IR Link til at ændre indstillinger, opgradere firmwaren, downloade loghændelser, og udføre kalibrering Kom godt i gang For at interagere med klip SGD, skal softwaren være installeret på din computer. Tilslut IR Link kabel. Derefter placere oversiden af ​​SGD nedad til IR Link LCD. 4 2 1 3

18. 19 Clip SGD bilag 1 Clip SGD-dockingstation Brugervejledning Clip SGD-dockingstation Configuration Brugere kan ændre indstillinger, opgradere firmware og hente log begivenheder gennem dockingstationen IR-link (se bilag 2).

23. 24 Clip SGD figur 5 Logs • Refresh: Vis tilgængelige logfiler fra dockingstation • Marker alt: Vælg alle logfiler tilgængelige i dockingstationen • Lokal Store: Gem valgte logfiler til pc - navn logfilen vil blive gemt på grundlag af serienummeret

29. 30 Clip SGD sensor. Vores ansvar for defekt udstyr skal være begrænset til de forpligtelser, der er fastsat i garantien og en længere garanti, tilstand eller udsagn, udtrykkelige eller stiltiende lovbestemt eller på anden måde med hensyn til handelskvalitet af vores udstyr eller dens egnethed til et bestemt formål er udelukket undtagen som er forbudt ved lov. Denne garanti påvirker ikke kundens lovbestemte rettigheder. Crowcon forbeholder sig ret til at anvende en håndtering og transport ladning, hvorved enheder returneres som defekt, findes kun at kræve normal kalibrering eller servicering, som kunden derefter afviser at gå videre med. Til garanti og forespørgsler teknisk support kontakt: Customer Support Tlf: +44 (0) 1235 557.711 Fax: +44 (0) 1235 557.722 E-mail: customersupport@crowcon.com

21. 22 Clip SGD figur 3 SGD Konfigurationsmuligheder Giver konfigurationen af ​​Clip SGD skal ændres, mens dockingstationen udfører en bump-test eller en kalibrering. • Bruger-id: Indtast et bruger-id, hvis det kræves • Kalibrering Interval (0-365 dage): Indstil intervallet kalibreringen alarm • Bump Interval (0-365 dage): Indstil intervallet bump test alarm • Selvtest interval (0-24 timer): Indstil intervallet selvtesten påmindelse. • Lav alarm og Høj alarm: Indstil den ønskede lave og høje niveau gasalarmer. • Display: Vælg for Clip SGD til at vise enten gas læsning ( ”Sensor”) eller instrument resterende levetid ( ”Life”) SGD muligheder Info læse / skrive • Læs: Hent de gemte indstillinger fra Clip SGD dockingstation • Skriv: Skriv de justerede indstillinger til Clip SGD dockingstation

17. 18 Clip SGD 8. certifikater Den SGD Clip opfylder følgende certificeringer og standarder IECEx: Ex ia IIC T4 Ga ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ 1: Eksplosionsbeskyttet 2: Beskyttelse Koncept 3: Gas Gruppe 4: Temperatur Klassifikation 5: beskyttelsesniveau Udstyr Ex ia IIC T4 Ga Klasse I, zone 0, AEx ia IIC T4 Ga klasse I, division 1, gruppe A, B, C, D, T4 ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga KRH 17 ATEX 0013 direktiv 2014/34 / EU standarder Det elektriske apparater og eventuelle acceptable variationer det er angivet i tidsplanen for dette certifikat og de identificerede dokumenter, blev fundet i overensstemmelse med følgende standarder: IEC 60079-0: 2011 Ed6 IEC 60079-11: 2011 Ed6 UL 61010-1, Ed. 3 UL 913, Ed. 8 UL 60079-0, Ed. 6 UL 60079-11, Ed. 6 C22.2 nr 60079-0: 2015 C22.2 nr 60079-11: 2014 C22.2 nr 61010-1-12: 2012 EN 60079-0: 2012 + A11: 2013 60079-11: 2012 Overholdelse Elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30 / EU Produktion Godkendelse: Detektoren Producenten er certificeret i overensstemmelse med ISO 9001: 2000 bestemmelser

19. 20 Clip SGD Figur 1: Clip SGD Dock PC Application IR / USB-disk Vælg enten IR Link eller USB-stick til at overføre konfigurationen til og fra dockingstation. • Klik på 'IR' ➀ at konfigurere dockingstation via Clip SGD IR Link. Klik på 'IR' ➀ at konfigurere dockingstation via Clip SGD IR Link. Klik på 'IR' ➀ at konfigurere dockingstation via Clip SGD IR Link. • Klik på 'USB Disk' ➁ for at vælge USB Stick tilsluttet til pc og overføre konfiguration til USB Stick - dette kan Klik på 'USB Disk' ➁ for at vælge USB Stick tilsluttet til pc og overføre konfiguration til USB Stick - dette kan Klik på 'USB Disk' ➁ for at vælge USB Stick tilsluttet til pc og overføre konfiguration til USB Stick - dette kan så indsættes i dockingstationen og konfigurationen uploadet. • Info læse / skrive: Vælg for at 'læse' eller 'Write' konfiguration ➂ til Docking Station via IR link eller til USB Stick Info læse / skrive: Vælg for at 'læse' eller 'Write' konfiguration ➂ til Docking Station via IR link eller til USB Stick Info læse / skrive: Vælg for at 'læse' eller 'Write' konfiguration ➂ til Docking Station via IR link eller til USB Stick Dockingstation Opstillingen af ​​Clip SGD Dock PC Application er vist ovenfor figur 1. • For at interagere med dockingstation via Clip SGD IR Link, skal den være tændt. • Sørg for pc'en har den Clip SGD Dock PC Ansøgning installeret og tilslut Clip SGD IR Link til pc'en. • Placer oversiden af ​​Clip SGD IR Link forsiden nedad i detektor bugt mærket ”Unit 1”. NB: IR link kun interagerer med detektor bugt mærket ”Unit 1”. NB: IR link kun interagerer med detektor bugt mærket ”Unit 1”. 3 1 2

27. 28 Clip SGD • Selvtest (Hour): Sæt et interval af selvtest alarm. • Sensor type: Display sensortype af indretningen. • Lav alarm: Indstil lav alarm setpunktet i overensstemmelse med internationale eller lokale standarder. • Høj alarm: Juster høj alarm setpunktet i overensstemmelse med internationale eller lokale standarder • Cal Koncentration: Sæt en standard kalibrering værdi. • Cal (sek): Indstil en standard kalibrering tid. • Cal Interval (dag): Sæt et interval af kalibreringen alarm. • Bump Interval (dag): Sæt et interval på bump test alarm.

3. • ADVARSEL • ADVARSEL • Denne indretning er ikke en måleanordning, men en gasdetektor. • Rene detektorer med en blød klud og ikke bruger kemiske stoffer til rengøring. • For at sikre en 24 måneders batterilevetid opnås, er det vigtigt at undgå følgende aktiviteter, da dette vil nedbryder batteriet levetid til mindre end 24 måneder. 1. At tillade detektoren at være i gas alarm hyppigt eller i længere perioder (Normal Alarm Brug: Ikke mere end 4 minutter alarm gang om dagen) 2. Betjening af detektor bruger knappen hyppigt. 3. Tilslutning af detektor med Clip SGD IR Link ofte, bortset fra regelmæssig bump test. • Se et serienummer på etiketten på bagsiden af ​​enheden. (Ex, 20.170.101) 1. Serienummeret angiver nedenfor. ex) SG 01 01 001 2017 (år) 01 (måneder) 01 (dag) 001 (Fremstilling Order)

4. Indholdsfortegnelse 1. Diagram og LCD ............................................. .. 6 2. Aktivering ............................................... ............ 7 3. Tilstand ............................................... ................... 8 3.1 Gas Måling tilstand ........................... 8 3.2 Display Devise Indstillinger .............................. 8 3.3 Alarmer og Alerts ...................................... 8 4. Hændelseslogfil .............................................. ........... 11 5. Kalibrering ............................................... ......... 12 5.1 friskluftkalibreringen ................................ 12 5.2 Standard Gas Kalibrering ........................ 13 5.3 Retur til Gas Måling tilstand ......... 14 6. Specifikation ............................................... ...... 15 7. Selvtest og Bump Test .................................... 16 7.1 Selvtest ............................................... .... 16 7.2 Bump Test ............................................... 16 8. Certifikater ............................................... ........ 18 Bilag 1 Clip SGD dockingstation ................... 19 Bilag 2 IR Link Brugervejledning ............................... 26 Begrænset garanti ................................................ .... 29

20. 21 Clip SGD figur 2 Docking Info • Seriel S / N: Factory serienummer • Version: Docking Station firmwareversion • Auto-sluk: dockingstation automatisk slukning (Max 3600 sekunder) • Maksimal Bump Tid: Bump test (sekunder) - Standard: 30 / Min: 20 / Max: 120 • Beliggenhed: Konfigurer den installerede placering • Gas Udløbsdato: Indtast datoen for gasflasken udløbet. • Gasflaske Lot #: Indtast partiet antallet af gasflasken. • Info læse / skrive: Hent eller skriv indstillinger fra dockingstation Aktiver / Deaktiver Funktion Afkrydsningsfelt for at aktivere eller deaktivere funktioner; en skovflåt betyder aktiveret. • Kalibrer: aktiverer / deaktiverer dockingstation knappen 'Kalibrering'. • Bump test: aktiverer / deaktiverer dockingstation knappen 'Bump test'. • Opdatering SGD Konfiguration: aktiverer / deaktiverer Clip SGD konfigurationsopdateringer under bump test eller kalibrering. • Opdatering SGD Firmware: aktiverer / deaktiverer Clip SGD firmwareopdatering under bump test eller kalibrering. Docking firmwareopgradering • Giver dockingstation firmware skal opgraderes - klik på 'Gennemse' for at navigere til filen. • Klik på 'Skriv' at hente filen.

15. 16 Clip SGD 7. Selvtest og bump-test 7.1 selvtest Clip SGD giver en selvtest-funktion. Standard interval af selvtest påmindelse er 20hrs. Brug IR Link eller dockingstation til at konfigurere intervallet mellem 1 time og 20 timer, eller sat til ”off”. Når den konfigurerede Selvtest skyldes, ”STS” blinker på skærmen (det budskab vil fortsætte med at blinke indtil brugeren udfører en vellykket selvtest). MAX LEL PPM VOL %% MN jeg ALARM 1 V ALARM 1 V MDT X2 PPM 1 PPM 2 • Tryk på knappen for at starte funktionen selvtest. Enheden vil udføre en selvtest ved at betjene buzzeren, LED'er, vibrator og LCD. Det vil også vise de konfigurerede lav og høj alarm sæt punkter på displayet. Efter testen er afsluttet, ”END” vil blive vist på skærmen. (Brugeren er forpligtet til at kontrollere, at de elementer, der drives i selvtest, udført som forventet). 7.2 Bump Test Enheden kan konfigureres til at give en på skærmen Bump Test påmindelse. Standardindstillingen for bump-test påmindelse er ”slukket”, ingen Bump Test påmindelse vil blive vist. Hvis en Bump Test påmindelse interval kræves det kan konfigureres ved hjælp af IR-Link eller dockingstation. Intervallet kan konfigureres fra 1 dag til 365 dage. Når den er konfigureret og en bump-test skyldes, skal meddelelsen ”BTS” vises og blinker på skærmen.

16. 17 Clip SGD ALARM ALARM 2 VOL % ALARM ALARM 2 VOL % ALARM ALARM 2 VOL % • Tryk og hold nede i 3 sekunder, og meddelelsen ”tst” vises i 45 sekunder (for at annullere, tryk på knappen i et sekund). • Anvende gassen under anvendelse kalibreringshætten og gasrør inden i den anden periode 45. Hvis en stødprøve ikke sker inden for denne periode meddelelsen ”BTS” blinker, indtil en vellykket test er foretaget. Efter den valgte gas anvendes, og hvis testen er vellykket, ”SUC” besked med det V ikon vil blive vist i 3 Efter den valgte gas anvendes, og hvis testen er vellykket, ”SUC” besked med det V ikon vil blive vist i 3 Efter den valgte gas anvendes, og hvis testen er vellykket, ”SUC” besked med det V ikon vil blive vist i 3 sekunder derefter straks vende tilbage til Gas Måling Mode. Kalibreringshætten og gasrør kan derefter fjernes. Hvis testen mislykkes, den ”FA” besked med x vises ikonet og meddelelsen ”BTS” blinker, indtil en vellykket Hvis testen mislykkes, den ”FA” besked med x vises ikonet og meddelelsen ”BTS” blinker, indtil en vellykket Hvis testen mislykkes, den ”FA” besked med x vises ikonet og meddelelsen ”BTS” blinker, indtil en vellykket test er foretaget. x 1 1 1 V

11. 12 Clip SGD 5. Kalibrering 5.1 friskluftkalibreringen For at udføre en friskluftkalibreringen trykke på knappen for at navigere til kalibrering tilstand, vil ikonet kalibrering blive vist på skærmen. • Tryk og hold på knappen i 5 sekunder, vil 'CAL' og luften kalibrering ikon frisk ses på skærmen • Tryk og hold nede i 3 sekunder for at indlede friskluftkalibreringen. Når kalibreringen begynder, vil en nedtælling (starter ved 10) blive vist på skærmen. VOL % V % Tryk på ESC for at vise Gas Measuremnt tilstand. Når du er færdig, V Ikonet vises på displayet. færdig, V Ikonet vises på displayet. færdig, V Ikonet vises på displayet. % Friskluftkalibreringen Standard gaskalibrering • ADVARSEL • ADVARSEL for O 2 kun enheder. Initial kalibrering udføres på alle enheder inden afsendelse. Efter modtagelsen, skal der udføres kalibrering for O 2 kun enheder. Initial kalibrering udføres på alle enheder inden afsendelse. Efter modtagelsen, skal der udføres kalibrering for O 2 kun enheder. Initial kalibrering udføres på alle enheder inden afsendelse. Efter modtagelsen, skal der udføres kalibrering månedlig (eller kvartalsvise) afhængig af hyppigheden af ​​brugen. • ADVARSEL • ADVARSEL Kalibrering bør udføres i en frisk luft miljø, der er fri for påvirkning af andre gasser (antages kalibrering skal udføres i et miljø med en koncentration på 20,9% oxygen). Det anbefales også, at kalibreringen bør ikke udføres i et lukket rum.

2. • ADVARSEL • ADVARSEL • Clip SGD er et farligt område certificeret gasdetektor og som sådan skal betjenes og vedligeholdes i nøje overensstemmelse med instruktioner, advarsler og etiket oplysninger i manualen. • Inden du betjener denne enhed, skal du omhyggeligt læse og forstå alle instruktioner i manualen. • Forstå skærmvisningen og alarm advarsler før brug. • Før brug, skal du kontrollere aktiveringen dato, og hvis aktiveringen dato er udløbet skal du ikke bruge enheden. • Før brug sikre, at enheden er i god stand og kabinettet, displayet, alarm LED vinduer og sundere blænde er intakte og klart af forurenende stoffer. • Før brug udføre selv-test af lysdioder, sundere og vibrator. • Bump teste enheden regelmæssigt ved at anvende en gas koncentration over alarmindstillingspunktet. Det anbefales, at en bump test udføres mindst hver 90. dag. • For O 2 detektor udføre en kalibrering hver 30 dage i et miljø med frisk luft. For O 2 detektor udføre en kalibrering hver 30 dage i et miljø med frisk luft. For O 2 detektor udføre en kalibrering hver 30 dage i et miljø med frisk luft. • Hvis enheden ikke en bump-test, kalibrering eller selvtest skal du ikke bruge enheden. • Du må ikke adskille eller erstatte komponenter, eller operere uden for det påtænkte udbud af brug, da dette kan forringe egensikkerheden, ugyldiggøre sikkerhedscertificering og vil ugyldiggøre garantien. • Forsøg ikke at udskifte batteriet eller sensor som den Clip SGD er designet til at være vedligeholdelsesfri og engangsemballage. Udskiftning af batteriet eller sensor kan forringe egensikkerheden, ugyldiggøre sikkerhedscertificering og vil ugyldiggøre garantien. • Bruge IR kommunikation kun i et sikkert område, der er fri for farlige gasser • For at forhindre dannelsen af ​​statisk elektricitet ikke rengøre eller gnide LCD-skærmen af ​​enheden med en tør klud eller hænder i et farligt område miljø • Udføre rengøring og vedligeholdelse af indretningen i et sikkert område kun der er fri for farlige gasser. • Clip SGD leveres med standardindstillinger alarm niveau. Det er brugernes ansvar at sikre alarmen indstillinger niveau er passende for den specifikke anvendelse; disse kan ændres efter behov via IR_ Link _PC Software. • gaskoncentrationsmålinger af sensoren kan variere baseret på (temperatur, tryk og fugtighed) miljø. Derfor bør udføres kalibrering af Clip SGD i samme (eller lignende) miljø i enhedens faktiske brug. • Voldsomme vibrationer eller stød til anordningen kan forårsage en pludselig gasudlæsning ændring. Brug venligst Clip SGD efter værdien af ​​koncentrationen af ​​gas er stabiliseret. • Kraftige stød til Clip SGD kan bevirke, at indretningen og / eller sensor til funktionsfejl. • Hvis temperaturen ændres kraftigt under brug af indretningen (f.eks bevæger sig fra indendørs til udendørs), værdien af ​​den målte koncentration gas kan pludselig ændres. Brug venligst Clip SGD efter gaskoncentrationsværdi har stabiliseret sig. • Apparatet er beregnet til anvendelse under normale atmosfæriske forhold, tryk 80 kPa (0,8 bar) til 110 kPa (1,1 bar); og luft med normalt iltindhold, typisk 21% v / v (volumen / volumen). Bemærk: dette dokument er maskinoversat. Forbehold for trykfejl

12. 13 Clip SGD % x % x Hvis kalibreringen mislykkes, x Ikonet vises på displayet. Hvis Hvis kalibreringen mislykkes, x Ikonet vises på displayet. Hvis Hvis kalibreringen mislykkes, x Ikonet vises på displayet. Hvis dette fortsætter, bedes du kontakte salgsrepræsentant eller Crowcon kundesupport. 5.2 Standard Gas Kalibrering At udføre en standard Gas Kalibrering ved hjælp af de medfølgende kalibreringshætten forbinde passende gascylinder til enheden. • Tryk på knappen for at navigere til kalibrering tilstand, vil ikonet kalibrering blive vist,. • Tryk og hold på knappen i 5 sekunder, vil 'CAL' og luften kalibrering ikon frisk blive vist på skærmen, . • Et tryk på knappen indtil ikonet kalibrering vises,. • Tryk og hold nede i 3 sekunder for at indlede Standard kalibrering. Når kalibreringen begynder, en nedtælling (60 sekunder eller mere afhængigt af typen gas) vil blive vist på skærmen. % VOL % VOL % V % V % Når du er færdig, V Ikonet vises i flere sekunder på displayet. Når du er færdig, V Ikonet vises i flere sekunder på displayet. Når du er færdig, V Ikonet vises i flere sekunder på displayet. Enheden vil derefter vende tilbage til Gas Måling tilstand. % x % x Hvis kalibreringen mislykkes, x Ikonet vises på displayet. Hvis dette Hvis kalibreringen mislykkes, x Ikonet vises på displayet. Hvis dette Hvis kalibreringen mislykkes, x Ikonet vises på displayet. Hvis dette fortsætter, skal du kontakte den autoriserede forhandler eller Crowcon kundeservice.

6. 7 Clip SGD 2. Aktivering Kun aktivere i et sikkert miljø. Tryk på knappen i 3 sek; gastype og firmwareversionen (f.eks v2.2) vil blive Kun aktivere i et sikkert miljø. Tryk på knappen i 3 sek; gastype og firmwareversionen (f.eks v2.2) vil blive vist. Efter 10 sek nedtællingen, vil enheden være fuldt aktiveret, V Ikonet blinker på displayet, og enheden vil vist. Efter 10 sek nedtællingen, vil enheden være fuldt aktiveret, V Ikonet blinker på displayet, og enheden vil vist. Efter 10 sek nedtællingen, vil enheden være fuldt aktiveret, V Ikonet blinker på displayet, og enheden vil være i Gas Måling tilstand. Når du har tændt enheden, er den resterende levetid vises; 23 måneder oprindeligt. Efter den resterende levetid når 1 måned resterende 30 dage vises. Når der er 1 dag venstre, resterende 24 timer (T) vises. • ADVARSEL • ADVARSEL Før brug kontrolleres aktivere efter dato på kassen. Hvis aktiveringen dato er forbi, skal du ikke aktivere enheden. Holdbarhed inden for 6 måneder fra fremstillingen. V % D x MAX LEL PPM VOL %% MN jeg ALARM 1 V ALARM 1 V MDT X2 % T • ADVARSEL • ADVARSEL Passende kalibrering af anordningen er påkrævet før operation. Sørg altid for, at enheden reagerer korrekt på det pågældende gas. Kontrollere, at fremmedlegemer, der kan forstyrre detektion af gas ikke blokerer sensoren. I tilfælde af at aktiveringen af ​​indretningen svigter, x I tilfælde af at aktiveringen af ​​indretningen svigter, x Ikonet vises på displayet, og Gas Måling tilstand vil ikke indtastes. I dette tilfælde udføre kalibrering eller kontakte autoriseret forhandler eller Crowcon Detection Instruments kundeservice på +44 (0) 1235 557.711 til reparation / returnere oplysninger.

13. 14 Clip SGD 5.3 Retur til Gas Måling tilstand For at vende tilbage til Gas Måling tilstand fra kalibrering tilstand, skal du trykke på knappen for at bladre gennem friskluftkalibreringen og Standard kalibrering skærme indtil 'ESC' er vist på displayet. Mens 'ESC' vises på displayet tryk og hold nede i 3 sekunder, vil enheden vende tilbage til Gas Måling skærmen. VOL % % Kalibrering koncentration. Gas O 2 O 2 CO H 2 S H 2 S H 2 S Koncentration 18% Vol 100 ppm 25ppm

26. 27 Clip SGD oversigt over software 1 Tab menuer Fil • Belastning: Åbn de installerede indstillinger. (* Cfg) • Gem: Gem de aktuelle indstillinger. (* Cfg) • Exit: Luk programmet. Værktøj • Kalibrering: Udfør ZERO / SPAN kalibrering. • Log Læs: Hent log begivenheder. • Log Erase: Slet loghændelser. • Selvtest: Test om LED, LCD, Buzzer, vibrationer, batteri og temperatur arbejde ordentligt. • Firmware Upgrade: Til den nyeste firmware-version, skal du gå til www.crowcon.com eller kontakt din lokale forhandler. Efter en firmware-opdatering, SKAL detektoren kalibreres igen. • Fabriksindstilling: Fjern alle data og gendanne de oprindelige fabriksindstillinger. Efter fabriksindstillingerne gendannes, skal detektoren kalibreres. Hjælp • Om: Viser en kort firmaprofil. 2 Værktøj interface • LÆS: Hent indstillinger • SKRIV: Opdatering og justere indstillingerne. • LOG: Viser de gemte loghændelser. • KALIBRERING: Udfør NUL og SPAN kalibrering • Firmwareopgradering: Opgrader firmware. 3 IR Link interface • For at interagere med Clip SGD hjælp af IR-Link, skal du klikke på ”Åbn”. Når Clip SGD indstillingerne med succes er blevet hentet brugere vil se ”Læs Complete”. 4 Clip SGD Grænseflade • Serienummer: Viser en forudindstillet serienummer. • Firmwareversion: Vis en firmware-version. • Bruger-id / Besked: Brugere kan programmere en ønsket meddelelse / id. • Display: Brugere kan vælge at vise enten real time ”Sensor Reading” eller ”Sensor resterende levetid” • Stealth (ekstraudstyr): Brugere kan slukke for buzzeren, LED, og ​​vibrationer.

28. 29 Clip SGD Garanti 1.1. Begrænset garanti Crowcon garanterer, at dette produkt er fri for defekter i materiale og fremstilling under normal brug og service i en periode på to år, der begynder på datoen for aktivering for alle Clip SGD produkter. Denne garanti gælder kun, hvis den personlige monitor aktiveres af 'aktivere ved' datoen på den yderste emballage. Denne garanti gælder kun for salget af nye og ubrugte produkter til den oprindelige køber. Skulle batteriet nedbryder forud for de 24 måneders aktivering, vil dette vise, at skærmen (e) har oplevet> 2900 alarm minutter og vil derfor blive klassificeret som uden garanti. Garanti Procedure For at lette effektiv behandling af ethvert krav, skal du kontakte din lokale Crowcon agent / distributør, en Crowcon regionskontor eller vores globale kunde support team (engelsk arbejdssprog) på +44 (0) 1235 557.711 eller• customersupport@crowcon.com at opnå et afkast danner til identifikation og sporbarhed. Denne form kan downloades fra vores hjemmeside 'crowconsupport.com' og kræver følgende oplysninger: • Dit firmanavn, kontaktperson navn, telefonnummer og e-mailadresse. • Beskrivelse og mængden af ​​varer, der returneres, herunder eventuelle tilbehør. • Instrument serienummer (r). • Årsag til returnering. Produkterne vil ikke blive accepteret til garantien uden en Crowcon Returns Number (CRN). Det er vigtigt, at adressen etiketten forsvarligt fastgjort til den ydre emballage af de returnerede varer. Garantien vil blive ugyldige, hvis instrumentet viser sig at være blevet ændret, ukorrekt lagres, ændres, nedtages, forfalsket, eller ikke har brugt Crowcon reservedele til reservedele inklusive sensorer) eller er blevet vedligeholdt eller repareret af en part ikke er tilladt og certificeret af Crowcon at gøre det. Garantien dækker ikke forkert brug eller misbrug af enheden, herunder brug uden for specificerede grænser. 1.2. Ansvarsfraskrivelse Crowcon påtager os intet ansvar for følgeskader eller indirekte tab eller skade uanset hvordan de opstår (herunder ethvert tab eller skade som følge af brugen af ​​instrumentet) og ethvert ansvar i forbindelse med enhver tredjepart er udtrykkeligt udelukket. Denne garanti dækker ikke nøjagtigheden af ​​kalibreringen af ​​enheden eller det kosmetiske finish af produktet. Enheden skal vedligeholdes i overensstemmelse med instruktionerne i denne manual. Garantien på udskiftning forbrugsstoffer leveres under garantien at udskifte defekte elementer, vil være begrænset til den resterende garanti af den oprindelige medfølgende element. Crowcon forbeholder sig ret til at bestemme en reduceret garantiperiode, eller afvise en garantiperiode for enhver sensor leveres til brug i et miljø eller for et program er kendt for at bære risikoen for forringelse eller beskadigelse af

8. 9 Clip SGD Tabellen nedenfor viser de 'alarmer' og 'advarsler', der kan vises på skærmen under betjening. Alarm Alarm Standard Vist på LCD Skærm Alarm og Vibration Display lav alarm Overstiger 1. Alarm sætpunkt 1 ikon & 1 ikon & koncentration Buzzer, LED Vibration høj alarm Overstiger 2. Alarm sætpunkt 2 ikon & 2 ikon & koncentration Buzzer, LED Vibration Resterende liv Under 30 dage ikon udløb Lifetime De seneste 24 måneder Levetid er forbi (Udskift med en ny Clip SGD) Test fiasko Svigt af føler test / kalibrering Skærm x ikon med bippende Skærm x ikon med bippende Skærm x ikon med bippende Batteri test Lav strøm Bump test Bump testperiode VX Tryk på trykknappen for at slå alarmen fra Kalibrering Kalibrering periode Tryk på trykknappen for at slå alarmen fra • ADVARSEL • ADVARSEL Standard alarmindstillingspunkter er baseret på fælles internationale standarder. Det er brugerens ansvar at sikre den konfigurerede alarm setpunkter er i overensstemmelse med lokale regler og site procedurer.

9. 10 Clip SGD Standard Alarm sætpunkt Gas CO H 2 S H 2 S H 2 S O 2 O 2 D el Nummer CL-C-25 CL-C-30 CL-C-35 CL-H-2 CL-H-5 CL-H-10 CL-O-19 CL-O-19.5 Nederste alarmniveau alarmniveau 25ppm 30ppm 35ppm 2 ppm 5 ppm 10 ppm 19% 19,5% Øverst alarmniveau alarmniveau 50ppm 100ppm 50ppm 5 ppm 10ppm 15ppm 23,5% 23,5%

22. 23 Clip SGD figur 4 Gas Koncentration Giver den gas niveauer i cylinderen er forbundet til Clip SGD-dockingstation, der skal indtastes • Vælg gas koncentration, der kræves til kalibrering, standardindstillinger er som følger: H 2 S: 25ppm, CO: Vælg gas koncentration, der kræves til kalibrering, standardindstillinger er som følger: H 2 S: 25ppm, CO: Vælg gas koncentration, der kræves til kalibrering, standardindstillinger er som følger: H 2 S: 25ppm, CO: 100 ppm, O 2: 18% Vol 100 ppm, O 2: 18% Vol 100 ppm, O 2: 18% Vol SGD firmwareopgradering • Tillader Clip SGD firmwareopgraderingsfil skal specificeres - klik på 'Gennemse' for at navigere til filen. • Klik på 'Skriv' at hente filen. IR / USB-disk Vælg enten IR Link eller USB-stick til at overføre konfigurationen til og fra Docking station • Klik på 'IR' for at konfigurere docking station via Clip SGD IR Link. • Klik på 'USB Disk' for at vælge USB-stick tilsluttet til pc og overføre konfiguration til USB Stick - dette kan så indsættes i dockingstationen og konfigurationen uploadet. • SGD Option Info læse / skrive: Vælg for at 'læse' eller 'Skriv' konfiguration til dockingstation via IR link eller til USB Stick

5. 6 Clip SGD 1. Diagram og LCD 1. IR Port 2. LCD-display 3. Alarm LED 4. Buzzer 5. Knap 6. Gas sensor 7. Gas LCD-display symboler ALARM Alarm tilstand M måneder resterende 1 lav alarm D Dage tilbage 2 høj alarm T Tid tilbage (timer) v Test succes MAX Maksimal spidsværdi x Test fiasko M I N Minimal spidsværdi Frisk luft kalibrering PPM % VOL % LEL Måling enhed Standard gaskalibrering Lav batterilevetid (Mindre end 30 dage) 1 2 4 5 6 7 3 3 3 MAX LEL PPM % VOL % M IN ALARM ALARM M D T X V 1 2

7. 8 Clip SGD 3. tilstand 3.1 Gas Måling tilstand Efter aktivering enheden vil fungere i Gas Måling Mode. Den resterende sensor levetid (standardindstilling) eller gas koncentration (konfigurerbar option) vil blive vist på skærmen. Oxygenkoncentration vises i volumenprocent (% vol) og toksisk koncentration vises i dele per million (PPM). 3.2 Display Enhedsindstillinger I Gas Måling tilstand for at se enhedens indstillinger skal du trykke på knappen for at skifte mellem indstillingerne. Indstillingerne vises i følgende rækkefølge på hver knap presse. VOL % VOL % MN jeg MAX VOL % MAX VOL % MN jeg tilstand Detection Min niveauet (Kun for oxygen) Max niveau set Klart min / max niveauer M VOL % 1 VOL % 2 V VOL % Resterende levetid ( T , D , Resterende levetid ( T , D , Resterende levetid ( T , D , Resterende levetid ( T , D , Resterende levetid ( T , D , M ) M ) 1. alarm sætpunkt 2. alarm sætpunkt Firmwareversion koncentration kalibrering På det sidste trin vil enheden vende tilbage til Gas Måling Mode. 3.3 Alarmer og Alerts Når en gaskoncentration overstiger de konfigurerede alarm indstillingspunkter, 1 eller 2 vil blive vist på Når en gaskoncentration overstiger de konfigurerede alarm indstillingspunkter, 1 eller 2 vil blive vist på Når en gaskoncentration overstiger de konfigurerede alarm indstillingspunkter, 1 eller 2 vil blive vist på Når en gaskoncentration overstiger de konfigurerede alarm indstillingspunkter, 1 eller 2 vil blive vist på Når en gaskoncentration overstiger de konfigurerede alarm indstillingspunkter, 1 eller 2 vil blive vist på skærmen, vil enheden vibrerer, alarm lysdioder blinker, og summeren lyder. Alarmerne stopper, når indretningen bevæges til en ren luft miljø. % M

14. 15 Clip SGD 6. Specifikation Model Clip SGD Mål Gas O 2 O 2 CO H 2 SH 2 SH 2 S Sensor rækkevidde 0-30% Vol 0- 300ppm 0-100ppm Sensortype elektrokemisk Måling diffusion typen Skærm LCD-display Audible 90dB på 10 cm advarselslampe Red Blinkende lysdioder (Light-Emitting Diode) Vibration Vibration Alarm Batteri Fremstilling: Vitzrocell / P / N: SB-AA02 (P) / System: Lithium Primary Battery Nominel spænding: 3.6V / Nominel kapacitet: 1.2Ah Temperatur og luftfugtighed - 40 ° C til + 50 ° C (for Toxic) / -35 ° C til + 50 ° C (for O 2) 40 ° C til + 50 ° C (for Toxic) / -35 ° C til + 50 ° C (for O 2) 5% til 95% RH (ikke-kondenserende) Tæthedsklasse IP65 og IP67 Sag Gummi kabinet tilbehør Kalibrering kasket, manual, kalibrering og test certifikat Mulighed IR Link, dockingstation Størrelse og Vægt Størrelse: 54mm (B) x 91mm (H) x 32mm (D) Vægt: 93 g (Toxic), 104g (O 2) ( Batteri, inkluderet klip) (O 2) ( Batteri, inkluderet klip) (O 2) ( Batteri, inkluderet klip) levetid 24 måneder, baseret på 4 minutter af alarm per dag (> 2900 Alarm minutter) Hændelseslog Nylige 30 alarmer Godkendelse Se certificering på side 16

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.