True
ID: 1103
Views
225 Total Views
0 Members Views
225 Public Views
Share on Social Networks
Share Link
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Please login to share this document by email.

Embed in your website
Select page to start with

17. Sikkerhed sudstyr A/ S Sikkerhed sudstyr A/ S 161 55 44 66 44 F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT 3M Åndedrætsværn Beskyttelse: Lunger, ansigt, øjne & hoved. Art. 35-008-00-41P Luftslange i gummi. (QRS-Bajonetfatning) Art. 35-008-00-V54 Slangeovertræk i VARMEX ® 2000, der beskytter mod smuds og varme i form af f.eks. gni - ster og gløder. Passer på begge modeller. Slanger fra hoveddel til turbo eller regulatorenhed: Art. 35-008-00-42P Letvægts Luftslange i PU. (QRS-bajonetfatning) Art. 35-061-00-82P Den karakteristiske, i industrien gennemprøvede, Airstream hjelm, med indbygget hoved-, øjen- og åndedrætsbeskyttelse samt eventuelt monteret høre - værn. 3M 700-seriens hoveddele Kan kombineres med friskluft eller turboudstyr HT-701 HT-748 Art. 35-061-00-85P Den gennemprøvede Airstream svejsehjelm med indbygget vipbar svejse-og slibeskærm. Beskyttelse til hoved, øjne og lunger. Svejseglasstørrelse: 90 x 110mm ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

18. Sikkerhed sudstyr A/ S 162 Sikkerhed sudstyr A/ S 3M’s 800-series hjelme omfatter dels en såkaldt hård arbejdshat (mod stød) dels to industrisikker - hedshjelme. Disse hoveddele kan bruges sammen med turbo eller trykluftforsyningsdele og beskytter åndedræt, ansigt øjne og hoved. Hjelmene sidder godt og er lette at indstille med en dreje-knap, så de sidder rigtigt. De har et stort, klart visir og er enkle at vedligeholde. HT-880 hjelmen dækker også området rundt omkring ørerne mod sprøjt og lignende. 800-serien leveres med polykarbonatvisir som standard, men acetatvisir kan isættes, hvis der er behov for det. Art. 35-045-00-10P (HT-820) Rød, hård arbejdshat (EN812). Det er ikke en industrisikkerheds hjelm, men den bruges til beskyttelse, hvis man støder hovedet mod udra - gende ting. Art. 35-045-00-12P (HT-840) Grøn industrisikkerhedshjelm (EN397) med stort, klart visir og ansigtstætning. Art. 35-045-00-14P (HT-880) Grøn industrisikkerhedshjelm (EN397) med stort, klart visir, hagebeskyttelse og svøb (skul - derbeskyttelse). Leveres med Tyvek svøb (skulderbeskyttelse) som standard, men Cordura svøb kan fås som tilbehør. Tyvek svø - bet benyttes mod almindelige støvgener, men Cordura svøbet er mere slidstærkt. Ved arbejde, hvor der er risiko for gnistdannel - ser, f.eks. ved slibning og skæring, bør Cordura svøbet anvendes. - seriens hOveddele Beskyttelse mod slag og stød m.m. ▲ ▲ ▲ - Åndedrætsværn F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT

19. Sikkerhed sudstyr A/ S Sikkerhed sudstyr A/ S 163 55 44 66 44 55 44 66 44 F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT 3M Åndedrætsværn Airstream - turbohjelm mod støv Drevet af et bæltebåret batteri trækker Airstreams integrerede ventilator den forurenede luft gennem filtre i letvægtshjelmen. Blæseren leder derefter en kølende strøm af filtreret luft hen over brugerens ansigt, og gør således hjelmen usædvanlig kom - fortabel at bære i lange perioder. Art. 35-100-60-09P 3M Airstream AH4-A er designet primært til brug i sværindustrien og giver AH4-A- brugeren et højt niveau af øjen,- hoved- og åndedrætsbeskyttelse. Den er forsynet med en ny og enestående hoved- og ansigts tætning med endnu større holdbar - hed, som giver brugeren fuld udnyttelse af den forbedrede lufttilførsel samt reducerede vedlige - holdelsesomkostninger. Systemet giver øjenbe - skyttelse til almindelige opgaver. Typiske opgaver omfatter blyforarbejd - ning, støberier, stenbrud og nedrivningsarbejde. (Filtre og reservedele: Se prisliste). AH4-A er forsynet med flowindika - tor, som advarer i tide ved for lavt luftflow. EN 146 THP2 Åndedrætsværn Klasse: Art. 17-8002 ▲

16. Sikkerhed sudstyr A/ S 160 Sikkerhed sudstyr A/ S - 6 seriens hOveddele Friskluftforsynede svejseskærme til alle opgaver - 6 seriens hOveddele Friskluftforsynede svejseskærme til alle svejseopgaver Art. 35-HT621. Let svejseskærm med Euroma - ski™ svejsevisir. Euromaski ™ -kon - ceptet giver svejseren mulighed for at placere elektroden rigtig, uden at slå svejsevisiret op. Flam - meskæring og gassvejsning kan gøres med svejsevisiret oppe. Kombination af visirets svejseglas og hjelmens UV-filter kan give en beskyttelse mellem 6,7 til 15 DIN. Vægt: 595 g. Art. 35-HT628 . Løsningen for svejsere med brug for et klart visir med me - get stort synsfelt nedenunder. Svejseglas 90 x110 mm i en holder som åbnes nedad ved vedligeholdelse. Til konventio - nelt eller automatisk nedblæn - dende svejsefilter. Vægt: 794 g. Art. 35-HT638 En velafbalanceret hoveddel med svejsevi - sir og en god ansigtsdækning. Svejseglas 90 x110 mm til enten konventionelt eller automatisk nedblændende svejsefilter. Vægt: 696 g. Se vores store udvalg i svejsehætter i Varmex ® 2000 på side 10-13 F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT NYHED ▲ ▲ ▲ Art. 8002 Åndedrætsværn Klasse: Sv ejse - om rå de Art. 9032 - Åndedrætsværn

24. Sikkerhed sudstyr A/ S 168 Sikkerhed sudstyr A/ S 3M Åndedrætsværn Sikkerhedsmasker fra 3M Fladfoldede masker mod støv og partikler. 3M-9300 serien består af en række unikke støv/partikelmasker, der er fladfoldede. Maskerne fås med eller uden ventil. Ventilen letter udån - dingen og nedsætter ophobningen af fugt, varme og carbondioxid i masken. I forhold til kopformede masker har de en bedre pasform og er mere komfortable i længden. Hver enkelt maske er pakket hygiejnisk i plast - pose. 9300-serien er støvmasker, designet til at opfylde forskellige støvkrav i henhold til EN 149. Anvendelsesområde: - Byggeri - Laboratorier - Metalindustri - Kemisk industri - Jern- og stålstøberier - Savværker - Stenbrud F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT Art. Specifikation Klasse Forpakning 18-3M-9310 Uden ventil FFP1 Æske à 10 stk./ karton à 120 stk. 18-3M-9312 Med ventil FFP1 Æske à 10 stk./ karton à 120 stk . 18-3M-9320 Uden ventil FFP2 Æske à 10 stk./ karton à 120 stk . 18-3M-9322 Med ventil FFP2 Æske à 10 stk./ karton à 120 stk . 18-3M-9332 Med ventil FFP3 Æske à 10 stk./ karton à 120 stk . EN 149 Uden ventil Med ventil Åndedrætsværn Klasse: Art. 17-8002 Støvmaske påbudt Art. 17-8018

13. Sikkerhed sudstyr A/ S Sikkerhed sudstyr A/ S 157 55 44 66 44 F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT Bælteenhede r : Art. 35-023-05-50P 3M Flowstream giver en meget stabil luftforsyning og regulering i trykområdet 2,5 til 8 bar. Dette betyder at brugeren kan indstille netop den lufttil - førsel, der giver maksimal komfort, selv ved varia - tioner i indgangstrykket, hvis flere bliver tilsluttet trykluftforsyningen. Pneumatisk værktøj og sprøj - tepistoler, der tilsluttes regulatoren, vil ikke påvirke forsyningen af luft til udstyrets hoveddel. 3M Flowstream er fra begyndelsen blevet udviklet til at give sikker, komfortabel og ergonomisk rig - tig beskyttelse. Den er støjsvag og har patenteret støjdæmpningssystem. Bælteenheden indeholder et lugtfilter og en advarselsfløjte, der advarer hvis indgangstrykket bliver for lavt. Art. 35-023-06-25P (Vortemp luftvarmer) Vortex og Vortemp-enhederne giver mulighed for at afkøle eller opvarme luften med op til 28 grader i forhold til omgivelsestemperaturen. Brugeren får optimale klimatiske arbejdsbetingelser og kan selv regulere teperaturen. Vortex- og Vortempenhederne kan bruges sam - men med de samme hoveddele, lavtryksslanger og tilbehør iøvrigt, som Flowstream-regulatoren. Enhederne er ergonomiske justerbare og leveres komplette med advarselsfløjte mod for lavt tryk. Alle enheder er med 1/4 “ ind vendigt gevind. Cejn nipler: Se side 154. Alle slanger er med udvendigt 3/8” gevind i begge ender. Koblinger: Se side 154 Art. 35-308-00-40P 7,5 m spiral Art. 35-308-00-35P 5 m light duty Art. 35-308-00-30P 10 m standard Art. 35-308-00-31P 30 m standard Art. 35-308-00-72P 10 m antistatisk, højtemperatur - Åndedrætsværn &riskluFtFOrsynet Índedrætsværn Art . 35- 023-06-20P (Vortex luftkøler) Trykluftslanger: Åndedrætsværn Klasse: Art. 17-8002 ▲ ▲ ▲

2. Sikkerhed sudstyr A/ S 146 Sikkerhed sudstyr A/ S Sekur Åndedrætsværn Sekur helmaske ... i hudvenlig silicone Art. 28-4333-3002 Sfera helmasken har mange synlige fordele: - Et stort, udskifteligt og ridse fast polycarbonatvisir, der sik- rer et suverænt godt udsyn. - En bred inderkant gør at den passer næsten alle ansigtsformer. - Masken har centralt placeret talemembran, der sikrer gode kommunikationsforhold. Sfera er nem at vedligeholde og reservedelene er lette at skifte. Masken leveres med DIN 40 mm gevindtilslutning og passer til DIRIN-seriens filtre. (se forrige side) Art. 28-4334-9020 Opbevaringsboks i sort slagfast plast til Sfera helmaske. Reservedele til Sfera (ikke illustreret): Art. 28-4333-3010 Polycarbonatvisir Art. 28-4333-3017 Visir ramme Art. 28-4432-3100 Dækrude, selvklæbende. Art. 28-4334-5118 Seletøj til isse. Art. 28-4333-3031 Universalværktøj til adskillelse af maske Art. 28-4344-2050 Sekur Airline luftforsynings sy - stem passer til Sfera helmas - ke og Polimask 2000 halv - maske (se side 145). Airline har overskudsventil monteret på slangen, der sikrer at luft - strømmen aldrig bliver ube - hagelig. Luftstrøm: 120-300 L/min. Tryk 5-8 Bar. EN 139 F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT EN 136 ▲ ▲ ▲ Åndedrætsværn Klasse: Art. 17-8002

8. Sikkerhed sudstyr A/ S 152 Sikkerhed sudstyr A/ S %urOmaski %urOmaski #OmBi Automatiske svejsehjelme meD eller uDeN sikkerheDshjelm Automatiske svejsehjelme til friskluft. Svejsehjelmene har dobbelt visir. Det yderste visir kan vippes op ved inspektion og efterbehandling. God orienteringsevne med nedslået visir, så arbejdet kan udføres hurtigt og sikkert. Ved kombination af de to filtre kan kan opnås en beskyttelsesgrad på DIN 1,7-15 Luftforsyningen sker gennem en air - flow-regulator, placeret i bælte. Nem at justere luft-flowet. Designet gør at det er muligt at arbejde i trange arbejdsområder med lav risiko for at hænge fast. Beskyttelsesfaktor: 50. Luftmængde: 130-220 l/m. EN 1835 EN 175 EN 168 ART. 18-NO-A114644 Euromaski-pl Letvægts svejsehjelm af nylon og med dobbelt visir - system. Leveres incl. bælte, slange og regulator. Vægt: 500 gram ART. 18-NO-A114531 Euromaski Combi-pl Svejsesikkerhedshjelm m/be - skyttelsesovertræk og dobbelt visirsystem. Leveres incl. bælte, slange og regulator. Vægt: 800 gram (ikke illustreret) ▲ NYHED SvejseFOrhæng Når du vælger svejseforhæng fra D-S Sikkerhedsudstyr får du en effektiv af - skærmning mod ultraviolette stråler og sikrer dermed en miljøvenlig beskyttet arbejdsplads. Gennemsigtige i farverne: gul eller grøn (se billede til venstre). Uigennemsigtige i farverne: blå og grøn (se billede til højre). Forhængene produceres efter induvidu - elle mål på egen fabrik. Ring 55446644 for mere information og bestilling. ArBin/.Orth Åndedrætsværn

15. Sikkerhed sudstyr A/ S Sikkerhed sudstyr A/ S 159 55 44 66 44 F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT 3M Åndedrætsværn Art. 35-049-00-28P (HT616) Let svejseskærm i hård polyamid med opluk - keligt glas. HT-616 har Optrel OSC automatisk glas som kan indstilles trinløst fra DIN 9-13 QRS opkobling til anvendelse sammen med de modulære turbo- eller trykluftforsynings - enheder. Art. 16V54-430 Lang VARMEX ® 2000 svejsehætte til Optrel svejseskærme, som dækker baghoved, hals, hage og skuldre. Monteres med velcro. ( ikke illustreret, se side 11) 3M 400-seriens hoveddele Beskyttelse: lunger, ansigt & øjne 400-seriens visirer beskytter åndedræt, ansigt og øjne. De kan anvendes med turbo- eller trykluftforsyningsdele. Art. 35-049-00-57P (HT-401) Art. 35-049-00-56P (HT -402) To letvægts-ansigtsskærme med klart visir, enten i polykarbonat eller ace - tat. Beskyttelsesfilm til visir kan fås. Kan let tilpasses hovedet, og der er god plads til briller. HT-401 har acetatvisir og bruges ved sprøjtelakering, glasfiberarbejde eller andre processer, der kræver en kemi - kaliebestandighed og en vis øjenbe - skyttelse (EN166:F). HT-402 har polykarbonatvisir og bru - ges ved slibning og pudsning, hvor der kræves medium øjenbeskyttelse (EN 166:2:B:3) HT-616 Art. 8002 ▲ ▲ ▲ 3M 600-seriens hoveddele Friskluftforsynede svejseskærme til alle svejseopgaver ▲ Se vores store udvalg i svejsehætter i Varmex ® 2000 på side 10-13 Åndedrætsværn Klasse: Sv ejse - om rå de Art. 9032

11. Sikkerhed sudstyr A/ S Sikkerhed sudstyr A/ S 155 55 44 66 44 3M Modulopbyggede turbo- og trykluftforsynende åndedrætsværn F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT 700 serien hjelme 800 serien hjelme Hel- og halvmasker Ba t teridrevne turboer 3M DUSTMASTER Turbo mod støv og andre partikler 35- 021-00-38P Leveres m/P2 partikefilter, 8 timers batteri, bælte og flowkontrolrør Intelligent enkeltlader 2001-DM eller intelligent 10-stationslader 2010-DM Filtre TH2PSL TH2A2PSL TH2ABE1PSL TH2K1PSL TH2A2BEK1PSL BATTERI 4 timer 35- 007-00-63P 8 timer 35- 007-00-64P Intelligent enkeltlader 35- 003-00-58PEU eller intelligent 10-sta - tionslader 003-00-59P Jupiter EX kit 35- 085-12-00P 3M JUPITER Turbo til filtre mod gasser/ dampe og partikler 35- 085-00-10P Leveres m/flowkontrolrør, kalibreringsrør og komfort- bælte S200 HT-701 061-00-82P HT-702 35- 061-00-83P HT-748 061-00-85P HT-820 35- 045-00-10P HT-880 35- 045-00-14P HT-840 35- 045-00-12P 6000 halvmaske 7500 halvmaske 6000 helmaske 7907 S helmaske HT-705 35- 061-00-84P HT-707 35- 061-00-87P 3M Åndedrætsværn

9. Sikkerhed sudstyr A/ S Sikkerhed sudstyr A/ S 153 55 44 66 44 Duty Junior A & Duty Primair Beskytter lunger, ansigt & øjne Duty Junior og Duty Primair er lette hoveddele, der bruges sammen med trykluftforsynings - dele. De giver først og fremmest åndedrætsbeskyttelse, men også beskyttelse mod støv og væske - formige partikler. Luftforsyningen sker gennem en airflow-regulator, placeret i bælte. Nem at justere luft-flowet til individuelt behov. Luftmængde: 130-220 l/m. Filterpaneler: se side 147 Trykluftslanger: se side 157 A rt . 18-NO-A114050 Light Duty Primair støvhætte til trykluft. Hætten er fremstillet af PE coated Tyvek. Leveres med bælte, slange, regulator og ekstra hætte. Beskyttelsesfaktor: 50 Vægt: 400 gram ▲ NYHED Art. 18-NO-A114052 Light Duty Junior A- pl støvhætte til trykluft. Hætte og fremstillet af CA (celluloseacetat). Leveres med bælte, slange og regulator, ekstra ansigts - tætning, tyvekhætter og visirbeskyt - telse. Beskyttelsesfaktor: 50 Vægt: 550 g. Anvendelsesområde: Landbrug Sygehuse Laboratorier Medicinalindustri Sprøjtemaling Slibning EN 1835 F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT ▲ EN 1835 Arbin/North Åndedrætsværn

21. Sikkerhed sudstyr A/ S Sikkerhed sudstyr A/ S 165 55 44 66 44 3M Åndedrætsværn F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT 3M 6000/7000-serien Vælg halvmaske efter behov Art. 18-3M-7501 ( Small) Art. 18-3M-7502 (Medium) Art. 18-3M-7503 (Large) 3M 7500-seriens halvmasketype sætter ny standard for komfort. Lettere at trække vejret i, blød og fleksibel tætningskant, mindre tryk mod ansigtet, letvægtskonstruk - tion, alt i alt en bedre komfort. Masken er fremstillet i et tyndt og blødt silikonemateriale, der gør masken smidigere og mindsker trykket mod ansigtet. Den holder faconen under hårdt arbejde, har udskiftelige dele samt bajonetfat - ning til dobbeltfilter-system. Kan endvidere tilsluttes friskluftfor - syning, se side 166. Art. 18-3M-6100 (Small) Art. 18-3M-6200 (Medium) Art. 18-3M-6300 (Large) 3M 6000-seriens halvmaske er en letvægtsmaske, der fås i tre størrelser. Den består af et blødt materiale, der ikke er kendt som allergifremkaldende. Den har en udåndingsventil og er kølig og komfortabel at bære. 6000-seriens halvmaske er et meget økonomisk valg. Der spares ikke alene i pris, men også på vedligeholdelsesud - gifterne da der ikke er brug for reservedele. Halvmasken monteres med tvil - linge-letvægtsfiltre på hver side af masken og er derefter parat til brug. Kan endvidere tilsluttes frisk - luftforsyning, se side 166. Art. 18-A-2036 Praktisk boks udformet i rød plast med gen - nem sigtigt låg og snap- lås. Boksen egner sig storartet til opbevaring af diverse værnemidler. Indvendige mål: L27, B18, H9 cm. EN 140 EN 140 Åndedrætsværn Klasse: Art. 17-8002 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

14. Sikkerhed sudstyr A/ S 158 Sikkerhed sudstyr A/ S F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT Art. 35-045-00-63P (HT-115) Art. 35-045-00-65P (HT-125) Let hvid QRS hætte, som giver ansigts-, skulder- og åndedræts be - skyttelse. Den har et stort syns felt og god plads til f.eks. briller. Begge hætter har dobbelt halstæt - ning, dækker store dele af overkrop - pen og den ene del kan lægges ind under arbejds jakken/trøjen. HT 115 der er udført i Tyvek QC egner sig til beskyttelse mod støv. HT 125 er udført i Tychem SL og beskytter mod både støv og kemi - kalier. Art. 35-045-00-62P (HT-111) Art. 35-045-00-64P (HT-121) Let hvid QRS hætte, som giver ansigts-, skulder- og åndedræts - beskyttelse. Den har et stort syns - felt og god plads til f.eks. briller. Begge hætter har dobbelt hals - tætning og dækker store dele af overkroppen. HT 111 der er udført i Tyvek QC egner sig til beskyt - telse mod støv. HT 121 er udført i Tychem SL og beskytter mod både støv og kemikalier. Art. 35-045-00-60P (HT-103) Let grå QRS hætte i forstærket nylon, som giver ansigts-og ånde - drætsbeskyttelse. Art. 35-045-00-61P (HT-120) Let hvid QRS hætte i polypropy - len som giver ansigts-, skulder -og åndedrætsbeskyttelse. 3M’s 100-series hætter er lette hoveddele, som kan bruges sam - men med turbo-eller trykluftforsy - ningsdele. Hætterne giver først og fremmest åndedrætsbeskyttelse, men desuden ansigtsbeskyttelse mod støv og væskeformige partik - ler. (kun HT-121 og HT-125 anbe - fales til brug mod kemikalier). Hætterne dækker hoved eller hoved og skuldre, afhængig af valgt type, og kan f.eks. bruges i landbruget, på sygehuse, i labora - torier og i medicinalindustrien. 3M 100-seriens hoveddele Art. 35-045-00-59P3(HT 101) Let hvid QRS korttidshætte i poly - propylen som giver ansigts-og åndedrætsbeskyttelse. ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 3M Åndedrætsværn

3. Sikkerhed sudstyr A/ S Sikkerhed sudstyr A/ S 147 55 44 66 44 F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT Domnick Hunter Åndedrætsværn Art. 18D-AC-0013GS Filterpanel med 4 udtag stativ - monteret, 780 l/min Art. 18D-AC-0006GS Filterpanel med 2 udtag stativ - monteret, 360 l/min (ikke illustreret) Art. 18D-K006AC (2) Aktivt kulfilter passer til filterpanel med 2 udtag Art. 18D-K009AA (5) Olie/vand filter passer til filterpanel med 2 udtag Art. 18D-K013AC (1) Aktivt kulfilter passer til filterpanel med 4 udtag Art. 18D-K017AA (4) Olie/vand filter passer til filterpanel med 4 udtag Art. 35-75189425 (3) Cejn kobling 3/8” indvendigt gevind Art. 35-75189500 (6) Cejn nippel 1/4” udvendigt gevind Domnick Hunter ...filtre til trykluftrensning Det er vigtigt at beskytte medarbejdernes velbefinden - de og helbred. Med trykluftfiltre renses luften, så den lever op til internationale standarder og gør medar - bejderne istand til at arbejde i selv de mest forurenede arbejdsmiljøer. Domnick Hunter tilbyder en serie af trykluftfiltre til brug for én eller flere personer ved f.eks. sandblæs - ning, maling og andre industrielle arbejdsopgaver. Åndedrætsstation til vægmontering med 2 eller 4 udtag og manometer med regulerbar reduktionsventil og automatisk dræn funktion. Filteret der består af et olie/vand filter samt et aktivt kulfilter fjerner partikler, olie og vand aerosoler samt olie-odeur. Filterpanelet kan evt. monteres med en luftvarmer, der tilsluttes 220V Art. 18D-AC-0006GV Filterpanel med 2 udtag til vægmontering, 360 l/min Art. 18D-AC-0013GV Filterpanel med 4 udtag til vægmontering, 780 l/min Art. 18D-HV-0013G Heater, 780 l/min Ved kombination af heater og filterpanel se venligst prisliste eller ring 55 44 66 44 for yderligere informa - tion. (6) (5) (4) (3) (2) (1) ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

6. Sikkerhed sudstyr A/ S 150 Sikkerhed sudstyr A/ S Speedglas ® Friskluftforsyning Motordrevet eller trykluftforsynet F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT Adflo ® Adflo ® er et nyt motordrevet åndedrætsværn til Speedglas ® svejsehjelme. Adflo ® frisklufsy - stem er bygget meget kompakt uden skarpe kanter og er veleg - net til arbejde på trange steder. Systemet kan monteres med partikelfilter, to typer gasfiltre el - ler filter mod lugt. Det er muligt at skifte gasfilter eller partikelfilter efter behov. Nominelt luftflow 160 l/m. Art. 37-832030 Adflo ® ventilatorenhed med luftslange, flowmåler, gnistfang, forfilter, partikelfilter, bælte, bat - teri og batterilader. Filtre og andre reservedele, se prisliste ▲ Art. 35-008-00-V54 Slangeovertræk i VARMEX ® 2000, der beskytter mod smuds og varme i form af f.eks. gnister og gløder. EN 352-2 Fresh-air™ C , trykluftforsynet åndedrætsværn til Speedglas ® svejsehjelme. I meget forurenede svejsemiljøer og i små lukkede rum bør der bruges Fresh-air™ C til trykluft, med en beskyttelsesfaktor på 200. Systemet består af et let komfortbælte med regulator. Luftflowet kan let reguleres efter personlige behov. Nominelt luftflow: 140-300 l/m. Lufttryk: 4-10 bar. Art. 37-852015 Fresh-air™ C jusérbart luftflowregulator med ad - varselsfløjte, luftslange, komfortbælte samt test- og opbevaringspose med flowmåler. EN 270 ▲ Filterpaneler , se side 14 7 Trykluftslanger , se side 15 7 NYHED NYHED Speedglas ® Åndedrætsværn

1. Sikkerhed sudstyr A/ S Sikkerhed sudstyr A/ S 145 55 44 66 44 F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT Sekur Åndedrætsværn Sekur halvmaske ... i hudvenlig silicone Art. 28-4341-0590: P3-filter til sundhedsskadelige faste-og væskeformige partikler.. Farvekode: Hvid. Art. 28-4341-0600: A2-filter til organiske opløsningsmidler med kogepunkt over 65°C. Farvekode: Brun Art. 28-4341-0603: K2-filter til ammoniak og aminer. Farvekode: Grøn. Art. 28-4341-0606: AXP3-kombifilter til organiske opløsningsmidler med kogepunkt under 65°C. samt faste og væskeformige partikler. Farvekode: Brun/hvid. Art. 28-4341-0625: A2P3-kombifilter til organiske opløsningsmidler med kogepunkt over 65°C. samt faste og væskeformige partikler. Farvekode: Brun/hvid. Art. 28-4341-0631: A2B2E2K1-kombifilter til organiske opløsningsmidler, svovldioxid, sure gasser og dampe, ammoniak og aminer. Farvekode: Brun/grå/gul/grøn. Art. 28-4341-0632: A2B2E2K1P3-Kombifilter til organiske/uorganiske sure gasser og dampe, svovldioxid, ammoniak, aminer, faste og væskeformige partikler. Farvekode: Brun/grå/gul/grøn/hvid. Art. 28-4341-0634: HGP3-kombifilter - Kviksølvfilter. Farvekode Rød/hvid. Art. 28-4336-2108 Polimask 2000™ er en onesize halvmaske med bred inderkant, der passer til de fleste ansigtsty - per. Ydermere er den konstrueret i blød og hud - venlig silicone, så man kan holde ud at bære den i længere tid. Polimask 2000™ har DIN 40 mm gevind og passer til DIRIN-serien s filtre. Polimask 2000™ kan endvidere udbygges med Sekur Airline luftforsyningssystem, (se side 146) Art. 28-4334-9010 Opbevaringsboks i sort, slagfast plast med skulder - strop og snaplås. Ideel til hygiejnisk opbevaring af maske og evt. filter. DIRIN 230 filterserien fra Sekur tilbyder utallige muligheder for beskyttelse mod gasser, dampe, røg og støvpartikler. Alle filtre er udformet i slagfast plast med lav vægt og har DIN 40 mm gevind efter EN 148/1. EN 141+143+371 Kodefarve Kode Anvendelse A Mod organiske dampe fra stoffer med kogepunkt over 65°C, som anført af fabrikanten. AX Mod dampe fra lavtkogende, organiske stoffer med kogepunkt på 65°C eller lavere, som anført af fabrikanten. B Mod uorganiske gasser og dampe, som anført af fabrikanten. E Mod sure gasser og dampe, som anført af fabrikanten. K Mod ammoniak og aminer som anført af fabrikanten HgP3 Mod kviksølvdampe og partikler P Støv, røg og tåger Hovedtyper af partikel- og gas-dampfiltre: EN 140 ▲ ▲ KE MIK AL I EG UID EN www .d-s.dk

10. Sikkerhed sudstyr A/ S 154 Sikkerhed sudstyr A/ S 100 serien hætter 600 serien svejsevisirer 400 serien visirer Regulatorer (forsyningsdele) til trykluft Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Vælg hoveddel Alle har QRS hurtigkobling HT-101 35-045-00-59P3 HT-103 35-045-00-60P HT-120 35-045-00-61P HT-401 HT-111/115 35-045-00-62P 35-045-00-63P 3M FLOWSTREAM Regulator (bælteventil) 35-023-05-50P 3M VORTEX Luftkøleenhed 35-023-06-20P 1/4” Nippel til regulator 3/4” Kopling til slange Vælg mellem Rectus 25, Broomwade Instantair og CEJN 342 5m slange LD 35-308-00-35P 10m std. slange 35-308-00-30P 30m std. slange 35-308-00-31P 10m antistat/højtemp. 35-308-00-72P 7,5m Spiralslange LD 35-308-00-40P 3M VORTEMP Luftforvarmer 35-023-06-25P HT-121/125 35-045-00-64P 35-045-00-65P 35-049-00-56P Polykarbonat HT-402 HT-628 Vælg QRS luftslange Vælg for - syningsdel: Batteridrevet turbo eller tryk- luftregulator Tilbehør: 35-049-00-57P Acetat HT-615 Vælg mellem to typer luftslanger: 35-008-00-41P3 gummi 35-008-00-42P3 let polyurethan 35-008-00-V54 slangebeskytter HT-621 35-049-00-27P Optrel ® Solarmatic DIN 9-13 Sikkerhedskobling og nippel med 3/8” indv. gevind. Vælg mellem Rectus 25, Broomwade Instantair og CEJN 342 AIRCARE 500 GR Filterpanel Aircare har indgang/udgang med 3/8” indv. gevind se side 147 3M Modulopbyggede turbo- og trykluftforsynende åndedrætsværn HT-638 HT-6 16 35-HT638 90 x 110 mm 35-HT628 90 x 110 mm 35-HT621 Euromaski™ -system 3M Åndedrætsværn

12. Sikkerhed sudstyr A/ S 156 Sikkerhed sudstyr A/ S F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT 3M Åndedrætsværn Sæt turbo på dine muligheder... Nu også i eksplosive miljøer Art. 35-021-00-38P 3M Dustmaster er en bæltebåren turbo enhed med en motor- drevet blæser, drevet af en gen - opladelig 8-timers batteripakke. Enheden er som standard monteret med det effektive P2 støv- filter. Oplader og filtre: Se prisliste. Art. 35-085-00-10P 3M Jupiter™ turbo er udviklet til at beskytte mod gasser, dampe og partikler. Den forurende luft suges gennem to ens filtre, så den bliver renset, og føres deref - ter gennem en luftslange op til hoveddelen. Turboen er enkel i brug, har både elektronisk- og manuel overvågning af luftstrømmen til hoveddelen, og den kan let kali - breres af brugeren. Den bløde formgivning letter rengøringen. 3M™ Jupiter™ turbo leveres med solidt komfortbælte. Bæltet er let at rengøre. IP 53 beskyttelse (støvbeskyttet og vandbeskyttet) IP 63 beskyttelse EX version (støvtæt og vandbeskyttet) Lufttilførsel: 150 l/min. (MMDF). Maks. 230 l/min. 3M Jupiter turbo kan tilpasses til brug i bestemte EX miljøer i overenstemmelse med kravene i ATEX direktivet 94/9/EØF gældende for gas- (G) og støvzoner (D=DUST) samt i følgende standarder for potentielt eksplosive miljøer: EN500014, EN50020 og EN 50281. Den tidligere model af Jupiter ( 35- 085-00-05P) MÅ IKKE benyttes i EX miljøer. Tilpasning til EX miljø består i, at følgende dele bruges sammen: 35- 085-00-10P Jupiter turbo inkl. komfortbælte 35- 085-12-00P Jupiter EX kit (4 timers EX b at te ri o g EX overtræk)** ** Det anbefales at overtrækket 35- 085-11-00P skiftes min. hver fjerde måned. Juiter turboen kan ved almindelig brug (ikke EX- områder) kombineres med alle QRS hoveddele og luftslanger af gummi/polyurethan. Hoveddelen i 600 serien og HT 748/9 i 700 seri - en samt gummislangen 35- 008-00-41P3, må ikke benyttes i EX-områder. ▲ ▲ Åndedrætsværn Klasse: Art. 17-8002

7. Sikkerhed sudstyr A/ S Sikkerhed sudstyr A/ S 151 55 44 66 44 Classic & Classic Dual Automatiske svejsehjelme til trykluft Art. 18-NO-A114642 Classic-pl , letvægts s vejseskærm til trykluft. Autoglas str. 90 x 110 mm. Hurtig og præcis justering af luftflow på regulator. Beskyt - telsesfaktor 50. Luftmængde: 130-220 l/min. Vægt: 550 gram Leveres med bælte, slange og regulator , men uden svejseglas. Svejseglas og andre reservedele, se prisliste ▲ Art. 35-008-00-V54 Slangeovertræk i VARMEX ® 2000, der beskytter mod smuds og varme i form af f.eks. gnister og gløder. (ikke illustreret) Art. 18-NO-A11464 3 Classic Dual-pl , letvægts s vejseskærm til trykluft. Monteret på kolibri friskluftskærm. Med opslået svejsehjelm kan inspektion og efterbehandling foretages med fortsat åndedrætsbeskyttelse. Autoglas str. 90 x 110 mm. Hurtig og præcis justering af luftflow på regulator. Beskyttelsesfaktor 50. Luftmængde: 130-220 l/min. Vægt: 850 gram Leveres med bælte, slange og regulator , men uden svejseglas. Svejseglas og andre reservedele, se prisliste NYHED NYHED F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT EN 1835 EN 175 EN 168 ▲ Arbin/North Åndedrætsværn Filterpaneler , se side 14 7 Trykluftslanger , se side 15 7 Sv ejse - om rå de Art. 9032 Se vores store udvalg i svejsehætter i Varmex ® 2000 på side 10-13 EN 1835 EN 175 EN 168

22. Sikkerhed sudstyr A/ S 166 Sikkerhed sudstyr A/ S 3M Åndedrætsværn F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT Art. 18-3M-6700 S (Small) Art. 18-3M-6800 S Medium) Art. 18-3M-6900 S (Large) 3M-6000-seriens helmaske er lige - ledes en letvægtsmaske, der fås i tre størrelser. Den store maske-rude har et bredt synsfelt der giver et suve - rænt udsyn og et godt overblik. Med talemembran. Helmasken er et godt økonomisk valg. Der kræves få reservedele og masken er driftssikker samt let at rengøre og vedligeholde. Masken monteres med tvillinge-let - vægtsfiltre på hver side af masken og er derefter parat til brug. Kan endvidere tilsluttes friskluftforsyning, se nederst på denne side. 3M 6000/7000-serien Helmasker- filtre og luftforsyningssystem Art. 18-3M-S200 S200 luftforsyningssystem er det mest komfortable og det mest alsidige system for halv-og helmasker i 3M- 6000/7000 serien. Brugeren kan vælge mellem luftforsyning alene eller “dob - beltfunktion” hvor filtrene bruges til systemet for at tillade beskyttelse på tidspunkter hvor luftforsyningen er afbrudt. Luftslangen bæres på siden for at undgå at den generer under arbejdet. 3M S200 er med luftudtag som kan tilsluttes sprøjte- pistol. 3M S200 har et par overskudsventiler, der sikrer at luft - strømmen i masken aldrig bliver ubehagelig Forbindelserne til bælteventilen er alle lavet til at arbejde med maskehuset - ikke imod det. Luftstrøm 140 - 300 l/min. (vi anbefaler 200 l/min. pr. pers.) Tryk: 2-7 bar Filtre til 3M-6000/7000 seriens hel-og halvmasker at lette at montere. Med et enkelt “Klick” har filte - ret låst sig fast i den rette position. Filtrene fås både mod gasser/dampe og partikler. Gas/damp filtre Type Partikelfiltre Type 18-3M-6051 A1 18-3M-2125 P2 (Kræver filterholder 18-3M-502) 18-3M-6054 K1 18-3M-2135 P3 ( Kræver filterholder 18-3M-502 ) 18-3M-6055 A2 18-3M-5925 P2 ( Kræver filterholder 18-3M-50 1) 18-3M-6057 ABE1 18-3M-5935 P3 ( Kræver filterholder 18-3M-50 1) 18-3M-6059 ABEK1 18-3M-6035 P3 18-3M-6075 A1 + formaldehyd 18-3M-6098* AXP2 18-3M-6099* ABEK2P3 * Må kun benyttes til helmaske. KE MIK AL I EG UID EN www .d-s.dk EN 139 EN 136 ▲ ▲ ▲ ▲

25. Sikkerhed sudstyr A/ S Sikkerhed sudstyr A/ S 169 55 44 66 44 - Åndedrætsværn Åndedrætsværn Klasse: Art. 17-8002 Støvmaske påbudt Art. 17-8018 SikkerhedsmAsker FrA - Kopformede masker mod støv og partikler. Vedligeholdelsesfri masker mod støv og andre partikler. De er lette, hygiejniske og giver en effektiv og komfortabel beskyttelse. De har samtidigt lav åndingsmodstand. Maskerne har elastiske stropper, og aluminiums næseklemmen, med skumpude over næseroden, giver en god og behagelig tilpasning til de fleste ansigtsformer. CPC-ud - åndingsventilen er let at ånde ud igennem, og den mindsker ophob - ningen af varme, fugt og carbon - dioxid inde i masken. ▲ Art. 18-3M-8810 Masken er konstrueret til brug i industrien, på byggepladser, og ved håndtering af faste kemikalier, hvor en FFP2 maske er nød - vendig, det vil sige for forureninger med grænseværdi under 5 mg/m 3 . Art. Specifikation Klasse Forpakning 18-3M-8710 Uden ventil FFP1 Æske à 20 stk./ karton à 240 stk. 18-3M-8810 Uden ventil FFP2 Æske à 2 0 stk./ karton à 24 0 stk . 18-3M-8812 Med ventil FFP1 Æske à 10 stk./ karton à 24 0 stk . 18-3M-8822 Med ventil FFP2 Æske à 10 stk./ karton à 24 0 stk . 18-3M-8833 Med ventil FFP3 Æske à 10 stk./ karton à 8 0 stk . Art. 18-3M-8822 EN 149 Art 18-3M-8710 Masken er til brug mod mindre sundhedsfarligt støv med græn - seværdi på 5 mg/m 3 eller der - over. 8710 har elastiske stropper og formbar næsebøjle. Den er let, komfortabel og vedligehol - delsesfri. 8710 kombinerer gode egenskaber med lav pris. Art. 18-3M-8832 Art. 18-3M-8822 Art. 18-3M-8812 Masken beskytter mod støv ved bl.a. slibning, boring og savning i træ, plast, beton og metaller. Masken har en næsebøjle med skumpude over næseroden for effektiv tilpasning. En nyudvik let udåndningsventil og en formbe - standig inderskal giver længere levetid og komfortabel beskyt - telse, specielt i varme og fugtige miljøer. ▲ EN 149 EN 149

20. Sikkerhed sudstyr A/ S 164 Sikkerhed sudstyr A/ S F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT 4000-seriens sikkerhedsmasker er udformet i vedligeholdelsesfrit design, der giver maksimal sikker hed og let anvendelighed. To store kulfilterelementer sikrer en lav åndingsmodstand samti dig med, at den lave profil forbed rer synsfeltet. Den parabolformede ventil yder lav modstand og reducerer opbyg- ningen af varme og luft. 4000 seriens masker er udformet i et blødt materiale med vuggeop - hæng og halsstrop, der er let at fæste. 3M åndedrætsværn Halvmasker med mulighed for påsætning af visir Art. 18- 3M-125 Nu introduceres visiret, der kan anvendes med halvmasker og som opfylder EN 166:1F3 for øjenbeskyttelse mod sprøjtetåge, væskestænk og anslag af partik - ler med lav energi. Visiret kan løftes, så synsfeltet bliver helt frit og man kan kontrollere det udførte arbejde. Forpakning: 3 visirer og et par klips. Art. 18- 3M- 400 10 stk beskyttelsesfilm til forlæn - gelse af levetid på visiret. 3M Åndedrætsværn Der svejses i rustfrit stål Åndedrætsværn Klasse: Art. 17-8002 Art. 17-9031 ▲ ▲ Art Risiko Anvendelsesområde (Afhænger af forholdenene under brug) 18-3M-4251 FFA1P2D Organiske dampe op til 10 x GV eller 1000 ppm, laveste værdi sætter grænsen. Partikler op til 10 x GV Brug af mange opløsningsmidler (xylen, MEK, toluen...). Brug af resiner, fernis, klæbestoffer... 18-3M-425 5 FFA 2 P 3 D Organiske dampe op til den laveste af henholdsvis 10 x GV eller 5 000 ppm, laveste værdi sætter grænsen. Partikler op til 5 0 x GV Konventionel sprøjtemaling. Brug af mange opløsningsmidler (xylen, MEK, toluen...). Brug af resiner, fernis, klæbestoffer... 18-3M-4277 FFABE1P3D Organiske dampe , uorganiske, sure gasser op til 10 x GV eller 1 000 ppm, laveste værdi sætter grænsen. Partikler op til 5 0 x GV Brug af mange opløsningsmidler (xylen, MEK, toluen...) Brug af klorin, blegemiddel, klorbrinte, svovldioxid, svovlbrinte... Godkendt af arbejdstilsynet til brug ved TIG-svejsning i rustfrit stål i klasse: MS Ozon 3. 18-3M-4279 FFABEK1P3D Organiske dampe , uorganiske, sure gasser samt amoniak op til 10 x GV eller 1 000 ppm, laveste værdi sætter grænsen. Par - tikler op til 5 0 x GV Brug af ammoniak, methylamin, klorin, blegemiddel, klorbrinte, svovldioxid, svovlbrinte, opløsningsmidler Art. 18-3M- 4255

5. Sikkerhed sudstyr A/ S Sikkerhed sudstyr A/ S 149 55 44 66 44 Speedglas ® Svejsehjelme Automatiske svejsehjelme, også til friskluft Speedglas ® FlexView med SideWindows. Svejsehjelm med et stort 120 x 90 mm. klart og udskifteligt beskyttelsesglas, der er ideelt til inspektion og efterbearbejdning under dårlige lysforhold. Når visi - ret skal bruges løftes den sølvfar - vede front med svejseglasset op over hjelmen. Visiret i polycarbo - nat er egnet til skærebrænding, slibning m.v. Speedglas ® FlexView kan også leveres med luftkanal til friskluft - forsyning. ( s e friskluftforsyning side 150 ) Automatiske svejseglas med stort eller normalt synsfelt, faste eller justérbare DIN-grader. Art. 37-441800 Speedglas ® FlexView svejse hjelm med SideWindows, uden svejse - glas. Art. 37-44 2 800 Speedglas ® FlexView svejsehjelm for friskluftsystemer, med Side - Windows og luftkanal , uden svejseglas NYHED EN 379 EN 175 EN 397 EN 166 ▲ Speedglas ® Utility. Automatisk svejsehjelm med basisfunktioner. En økonomisk, robust og pålidelig svejsehjelm til reperations- eller deltidssvejse - ren. Beregnet til MIG- og elektro - desvejsning. Art. 37-408110 Speedglas ® Utility med svejseglas Speedglas Utility DIN 10 Art. 37-40811 1 Speedglas ® Utility med svejseglas Speedglas Utility DIN 1 1 NYHED ▲ ▲ F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT Se vores store udvalg i svejsehætter i Varmex ® 2000 på side 10-13 EN 379 EN 175 Sv ejse - om rå de Art. 9032 Der svejses i rustfrit stål Art. 9031 Svejseglas og reservedele: Se prisliste Speedglas ® Åndedrætsværn

23. Sikkerhed sudstyr A/ S Sikkerhed sudstyr A/ S 167 3M Åndedrætsværn Art. 18-3M-8825 Art. 18-3M-8835 Sikkerhedsmasker med særlig udformning. Maskerne har 4 elastiske stropper og næseklem - me med skumpude. Det giver en god og behagelig tilpas - ning til de fleste a nsigt s styper. Udåndingsventilen leter udåndin - gen og mindsker ophobningen af varme, fugt og carbondioxid i masken. Art. 18-3M-9913 Art. 18-3M-9925 Art. 18-3M-9928 Lette og hygiejniske sikkerheds - masker med særlig udform - ning. Maskerne har 4 elastiske stropper og næseklemme med skumpude. Det giver en god og behagelig tilpasning til de fleste a nsigtstyper. Udåndingsventilen le t ter udåndingen og mindsker ophobningen af varme, fugt og carbondioxid i masken. Art. 18-3M-9925/9928 er spe - cialbehandlet med en flamme - hæmmende udvendig skal, der øger modstandsdygtigheden mod flammer F R A Y D E R S T T I L I N D E R S T F R A T O P T I L T Å SIKKERHED & KOMFORT AvAnCerede sikkerhedsMAsker frA 3M Specialmasker til beskyttelse mod støv, ozon, lugt, vira m.m. Art. Specifikation Klasse Forpakning Anvendelse 18-3M- 8825 Med ventil FFP 2D Æske à 5 stk./ karton à 50 stk. Høj koncentration af partikler/støv 18-3M- 8835 Med ventil FFP 3D Æske à 5 stk./ karton à 50 stk . P artikler/støv , b akterier, vira, radioaktivt støv 18-3M- 9913 Uden ventil FFP 1 Æske à 2 0 stk./ karton à 1 0 0 stk . Organiske lugte 18-3M- 9925 Med ventil FFP2 Æske à 10 stk./ karton à 80 stk . Ozon og organiske lugte 18-3M- 9928 Med ventil FFP 2 Æske à 10 stk./ karton à 80 stk . TIG-svejsning i rustfrit stål, ozon, org an iske lugte Art. 18-3M-9925 Art. 18-3M-8835 EN 149 EN 149 Åndedrætsværn Klasse: Art. 17-8002

4. Sikkerhed sudstyr A/ S 148 Sikkerhed sudstyr A/ S Speedglas ® Åndedrætsværn Speedglas ® Svejsehjelme Automatiske svejsehjelme, også til friskluft Speedglas ® 9000 med SideWindows. Speedglas ® 9000 svejsehjelmen er konstrueret så svejserens udåndingsluft ledes bort, uden at der slipper svejserøg ind udefra. SideWindows giver svejseren mulighed for at se til siderne uden at dreje hovedet, hvilket er en vigtig sikker - hedsfaktor. Speedglas ® 9000 kan også leveres med luftkanal til friskluftforsyning. ( s e friskluftforsyning side 150 ) Automatiske svejseglas med stort eller normalt synsfelt, med faste eller justér - bare DIN-grader. Art. 37-401800 Speedglas ® 9000 svejsehjelm med Side - Windows, uden svejseglas Art. 37-460800 Speedglas ® 9000 svejsehjelm for friskluft - systemer, med SideWindows og luftkanal, uden svejseglas Art . 37-164009V54 Issebeskytter til Speedglas ® svejsehjelme. ( mere info side 13) Art . 37-169001V54 Halsbeskytter til Speedglas ® svejsehjelme. ( mere info side 13 ) Art nr. 37-164005V54 Øre og halsbeskytter til Speedglas ® svej - sehjelme. ( mere info side 13 ) ▲ Speedglas ® Protop svejsehjelm med SideWin - dows. Speedglas ® Protop kombinerer sikkerhedshjelm og svejsehjelm til at give den bedst mulige be - skyttelse ved svejsearbejde i miljøer, hvor der kan være risiko for hovedskade f.eks. byggepladser, skibsværfter, under kraner m.v. Svejsehjelmen er fæstnet på sikkerhedshjelmen med et smidigt hængselsystem. Automatisk svejseglas med justérbare DIN-grader. Art. 37-483800 Speedglas ® Protop svejsehjelm med SideWindows, uden svejseglas. Art. 37-471800 Speedglas ® 9000 svejsehjelm med SideWindows og Peltor G22 sikkerhedshjelm til friskluftsystemer, uden svejseglas. ▲ EN 379 EN 175 EN 397 NYHED Se vores store udvalg i svejsehætter i Varmex ® 2000 på side 10-13 EN 379 EN 175 EN 397

D-S ios app

To install this Web App in your iPhone/iPad press D-S ios app and then Add to Home Screen.