VARMEX® Flyer 2016

VARMEX® / Presentations

Her kan du kort læse lidt om vores unikke tekstil VARMEX® og hvordan den gør vores svejsebeklædning til den bedste på markedet.

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. M e n s t r u p v æ n g e 1 0 , 4 7 0 0 N æ s t v e d v a r m e x @ d - s . d k + 4 5 2 0 8 0 5 6 5 2 S a m m e fi b r e s o m s e n e r e e r u d v i k l e t ধ l k o m p o s i t p l a s t o g a n v e n d e s i b l . a . F o r m e l 1 r a c e r b i l e r . “ F å e n s k r æ d d e r s y e t l ø s n i n g ” U d v i k l e t ধ l a t g i v e d e n o p ধ m a l e b e s k y ħ e l s e v e d f o r s k e l l i g e a r b e j d s s i t u a ধ o n e r . O p ধ m a l b r a n d f a s t b e s k y ħ e l s e V A R M E X ® e r s y n o n y m t m e d b r æ n d t e fi b r e . O p f y l d e r e n l a n g r æ k k e E u r o p æ i s k e N o r m e r s a m t B o e i n g o g A i r b u s n o r m e r . P r o d u k t e r d e r i s o l e r e r o g b e s k y ħ e r m o d m e t a l d r å b e r , i l d , g l ø d e r , g n i s t e r o g s t r å l e v a r m e . E r k o m f o r t a b e l t a t a r b e j d e m e d , d a m a t e r i - a l e t e r b l ø d t o g s m i d i g t s a m t a n ধ s t a ধ s k o g å n d b a r t . E r l a v e t ধ l a t l e ħ e a r b j d s - d a g e n , v e d a t v æ r e e t l e t v æ g t s p r o d u k t . V i h a r p r o d u k t e r h e l t n e d ধ l 2 0 0 g / m 2 I n g e n ধ l s æ t n i n g s s t o ff e r e l l e r c o a ধ n g s . K o m m e r a f n a t u r m a t e r i a l e r o g f o r g å r d e r f o r i n a t u r e n . T h e i s D r æ b e r g T l f 2 0 8 0 5 6 5 2 K o n t a k t e n s p e c i a l i s t f o r u f o r p l i g t e n d e r å d g i v n i n g o g v u r d e r i n g .

Views

 • 1114 Total Views
 • 947 Website Views
 • 167 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 9 www.dsafety.com
 • 1 dsafety-5d67.kxcdn.com
 • 1 5.189.188.107:8069
 • 3 static.dsafety.com