VARMEX® Svejsemaske flyer

Her kan du læse lidt om vores unikke og eksklusive VARMEX® svejsemaske. En unik løsning som forbedre arbejdsdagen for enhver svejser. Med optimal komfort og letvægt.

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

3. D e t k o m p a k t e d e s i g n g ø r d e t n e m t a t a r b e j d e m e d a n d r e p e r s o n l i g e v æ r n e m i d l e r s o m : h ø r e v æ r n , h j e l m e , å n d e d r æ t s v æ r n , m a s k e r , s k æ r m e m . v . S V E J S N I N G M E D F R I H E D Ø G E R D I N S I K K E R H E D D E N B E D S T E S V E J S E B E S K Y T T E L S E M E D V A R M E X ® S V E J S E H Æ T T E R K o m b i n é r m e d b r a n d f a s t e V A R M E X ® s v e j s e h æ t t e r f o r s t ø r s t b e s k y t t e l s e m o d f l a m m e r , g l ø d e r , g n i s t e r m . v . w w w . d - s . d k / v a r m e x - s v e j s e b r i l l e r L æ s m e r e o n l i n e h e r : 4. D e t k o m p a k t e d e s i g n g ø r d e t n e m t a t a r b e j d e m e d a n d r e p e r s o n l i g e v æ r n e m i d l e r s o m : h ø r e v æ r n , h j e l m e , å n d e d r æ t s v æ r n , m a s k e r , s k æ r m e m . v . S V E J S N I N G M E D F R I H E D Ø G E R D I N S I K K E R H E D D E N B E D S T E S V E J S E B E S K Y T T E L S E M E D V A R M E X ® S V E J S E H Æ T T E R K o m b i n é r m e d b r a n d f a s t e V A R M E X ® s v e j s e h æ t t e r f o r s t ø r s t b e s k y t t e l s e m o d f l a m m e r , g l ø d e r , g n i s t e r m . v . w w w . d - s . d k / v a r m e x - s v e j s e b r i l l e r L æ s m e r e o n l i n e h e r : 2. • U l t r a l e t f u l d a u t o m a t i s k s v e j s e b r i l l e ( 1 6 2 g ) • P e r f e k t t i l a l l e t y p e r s v e j s n i n g • I d e e l t i l s v e j s n i n g i s n æ v r e r u m • K o m p a k t d e s i g n , n e m a t t r a n s p o r t e r e V A R M E X ® S V E J S E M A S K E N A U T O M A T I S K N E D D Æ M P E N D E S V E J S E B R I L L E 3 2 % L e t t e r e e n d a n d r e s k æ r m e T l f : 5 5 4 4 6 6 4 4 M a i l : i n f o @ d - s . d k w w w . d - s . d k M e n s t r u p v æ n g e 1 0 , 4 7 0 0 N æ s t v e d , D a n m a r k w w w . d - s . d k 1. • U l t r a l e t f u l d a u t o m a t i s k s v e j s e b r i l l e ( 1 6 2 g ) • P e r f e k t t i l a l l e t y p e r s v e j s n i n g • I d e e l t i l s v e j s n i n g i s n æ v r e r u m • K o m p a k t d e s i g n , n e m a t t r a n s p o r t e r e V A R M E X ® S V E J S E M A S K E N A U T O M A T I S K N E D D Æ M P E N D E S V E J S E B R I L L E 3 2 % L e t t e r e e n d a n d r e s k æ r m e T l f : 5 5 4 4 6 6 4 4 M a i l : i n f o @ d - s . d k w w w . d - s . d k M e n s t r u p v æ n g e 1 0 , 4 7 0 0 N æ s t v e d , D a n m a r k w w w . d - s . d k

Views

 • 1129 Total Views
 • 954 Website Views
 • 175 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 3

 • 3 dsafety.com
 • 4 5.189.188.107:8069
 • 3 185.181.116.155