True

vedligehold_af_faldsikringsudstyr (2) -English

ID: 776
Views
132 Total Views
0 Members Views
132 Public Views
Share on Social Networks
Share Link
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Please login to share this presentation by email.

Embed in your website
Select page to start with

2. Faldsikringsudstyr kræver vedligeholdelse og service. ” Dette er ikke bare en god idé. Det er lovpligtigt. ” Information i denne folder er lavet ud fra Arbejdstilsynets vejledning i Faldsikring , o g generel vejledning vedr. vedligehold af faldsikringsudstyr. OBS! Vedligeholdelse og service skal altid først og fremmest udføres i henhold til producentens anvisning. Yderligere info om vedligehol d kan findes i brugsanvisning medfølgende produkt, eller ved at kontakte os. D - S Sikkerhedsudstyr A/S har eget autoriseret servicecenter og værksted til servicering /reparation af faldsikringsudstyr, og har flere certificerede kompetente personer. Vi er ce rtificeret til service af seler, bælter, liner, falddæmpere, kroge og vertikale systemer fra følgende producenter: CHECKMATE, PROTECTA, SALA, SNIKKI, ITK, TROLL, SPANSET, LINJEDON, POLYPRODUKTER, ANTEC, TRACTEL, ARCON, SEILMAKER MATHIESEN, PETZL, CRESTO, A SSECURO, BERO, EKMAN, FALLSAFE ONLINE, MELBY, MILLER by SPERIAN/HONEYWELL, NORTH Hvis dit produkt ikke nævnes I ovenstående, vil vi finde den nødvendige person til service af dette. Kontakt: D - S Sikkerhedudstyr A/S Menstrupvænge 10 4700 Næstved ATT. Fald sikring Tlf. 55 44 66 44 Mail: fallsafe@d - s.dk Der findes løbende vedligehold og periodisk service af faldsikringsudstyr : Løbende vedligehold Kort sagt: Det er arbejdsgivers pligt at sørge for procedurer for: - Opbevaring - Vedligehold - Reparation - Udskiftning af udstyr Leverandørens brugsanvisning om vedligeholdelse, opbevaring og holdbarhed skal følges, for at faldsikringsudstyret kan yde den tilsigtede beskyttelse. Den bedste sikkerhed for, at et faldsikringsudstyr fungerer efter hensigten, fås ved altid at kontrollere udstyret grundigt forinden brug. Før brug kontrollerer brugeren, om faldsikringsudstyret er helt, funktionsdygtigt og rent. Desuden kontrolleres, om udstyret har gennemgået eftersyn efter leverandørens anbefalinger, mindst én gang årligt af en kompetent person anvist af producenten. Årligt eftersyn kan ses af mærkat eller synlig plombe på udstyret eller af kontrolkortet. Fangindretninger og glidesystemer skal være rene for at kunne fungere. Udstyret skal ses efter for trådbrud, re vner, slid eller anden beskadigelse. Brugeren skal medvirke til, at udstyret virker efter hensigten, og meddele fejl og mangler til arbejdsgiveren, arbejdslederen eller sikkerhedsorganisationen med henblik på reparation , udskiftning af komponenter eller k assering. Udskiftningen skal foretages af fabrikanten eller af en anden kompetent person. Reparation skal gøre udstyret fuldt funktionsdygtigt og skal foretages af en kompetent person anvist af producenten. U dstyr skal altid serviceres efter evt. fald. Ud styr må ikke anvendes, hvis det har været brugt til at standse et fald, hvis det har været udsat for anden belastning, der kan have nedsat holdbarheden, hvis det er repareret, eller hvis der er tvivl om udstyrets fortsatte egnethed, medmindre udstyret har gennemgået et eftersyn e fter producentens anbefalinger. Faldsikringsudstyret skal holdes rent, opbevares tørt og beskyttet mod dagslys. UV - stråler beskadiger materialet i seler og liner, som derved taber deres styrke. Oplysning om levetid kan fås hos lever andøren. Normalt er den forventede levetid for faldsikringsudstyr 5 år fra tidspunktet for ibrugtagning.

1. Undgå disse påvirkninger af udstyret, for at minimere reducering af udstyrets funktion. - Høje temperaturer - Skarpe kanter - Kemikalier - Maling - Slitage - Klimatiske forhold - Sollys - Pendulfald Periodisk service Kort sagt: Periodisk service skal udføres mindst hver 12 måned , eller oftere hvis producenten eller ejer anser det nødvendigt. Dette skal gøres af en kompetent person, som er autoriseret til at servicere det pågældende udstyr. Info om se rvice hos D - S: Ved service godkendes eller kasseres produkt efter grundig kontrol iht. EN 365. Vi vil altid informere om årsag til evt. kassering og vejledning samt forslag til erstatningsprodukt. Vi kan desuden kassere produkt på forsvarlig vis eller sende det retur til ejer hvis dette ønskes (Må ikke tages i brug) Hos D - S Sikkerhedsudstyr A/S har vi autoriseret servicecenter og certificerede personer til at servicere alle kendte mærker: CHECKMATE, PROTECTA, SALA, SNIKKI, ITK, TROLL, SPANSET, LINJEDON, POLYPRODUKTER, ANTEC, TRACTEL, ARCON, SEILMAKER MATHIESEN, PETZL, CRESTO, ASSECURO, BERO, EKMAN, FALLSAFE ONLINE, MELBY, MILLER by SPERIAN/HONEYWELL, NORTH Vi registrerer dit faldsikr ingsudstyr ved køb og service, og vil efterfølgende ind kalde dette til service når tid er iht. EN 365 . Ved spørgsmål til vedligehold af udstyr eller behov for service kontakt: D - S Faldsikring på Tlf. 55 44 66 44 Mail: fallsafe@d - s.dk VEDLIGEHOLD AF FALDSIKRINGSUDSTYR - Hurtigvejledni ng til vedligehold af dit udstyr - Forlæng levetiden af udstyret - Begræns risiko for defekt udstyr - Undgå ulykker

D-S ios app

To install this Web App in your iPhone/iPad press D-S ios app and then Add to Home Screen.