Borstar

  Angle Brush medvandgennemgang, 230 mm

  No. 21-V-7067

  329,76 SEK / St.

  Bilborstar medlangt axel, 420 mm

  No. 21-V-522252

  61,92 SEK / St.

  Diskborste, 225 mm

  No. 21-V-4290

  27,36 SEK / St.

  Diskborste, 285 mm, smal

  No. 21-V-4280

  31,68 SEK / St.

  Kort axelhandborste

  No. 21-V-4189

  89,28 SEK / St.

  Lime Borste, medium, 60 × 200 mm

  No. 21-V-3249

  70,56 SEK / St.

  Neglebørste medgreb

  No. 21-V-6432

  38,88 SEK / St.

  Radiator Brush, 700 mm

  No. 21-V-631216

  56,16 SEK / St.

  Stålborste, 3 rader

  No. 21-V-633-03

  25,92 SEK / St.

  Stålborste, 5 rader

  No. 21-V-633-05

  / St.

  Toalettborste, 380 mm

  No. 21-V-5045

  47,52 SEK / St.

  Tvättborste, mjuk, 260mm

  No. 21-V-5229

  38,88 SEK / St.

  Utility Borste, medium, 265 mm

  No. 21-V-3087

  47,52 SEK / St.

  Utility Brush, 270 mm

  No. 21-V-3012

  51,84 SEK / St.

  Utility Brush, 270 mm

  No. 21-V-3040

  34,56 SEK / St.